Projektstyring


Projektstyring handler i bund og grund om systematisk planlægning – og efterfølgende stram styring efter planen. Med dette som baggrund har SerholtConsult været ansvarlig for projektstyring i en række forskellige sammenhænge og indenfor en række faglige områder. 

Mulighederne for at tabe tråden er klart til stede i dette krydsfelt mellem: Ledelse af en måske tværfaglig gruppe - administration af opgaver, økonomi og tid - krav til faglig kompetence og udviklingsmæssig erfaring - nødvendigheden af præsentation og markedsføring af resultaterne - plus behovet for opfølgning og implementering.

SerholtConsult tilbyder derfor følgende:

  • Sparring til projektledelsen eller varetagelse af selve projektledelsen.
  • Udarbejdelse af projektbeskrivelse, samarbejdsaftaler og fondsansøgninger.
  • Projektopstart der sikre klar definering og fordeling af opgaver og tidsplaner.
  • Projektadministration så der er styr på projektets økonomi.
  • Afrapportering, publicering, markedsføring eller anden præsentation af resultater.
  • Løbende evalueringer der sikre fremdrift og kvalitet.