Fundraising


Udviklingsaktiviteter er omkostningstunge med usikkerhed om indtjeningen på et senere tidspunkt. Ofte er det derfor nødvendigt, at fremskaffe en del af finansieringen til udviklingsarbejdet gennem offentlige eller private tilskudsmuligheder.

SerholtConsult har stor erfaring i fundraising, og har gennem årene ad denne vej skabt finansieringsgrundlaget til en række større og mindre projekter.

Vigtigt ved fundraising er erfaring med udarbejdelse af projektbeskrivelser, projektansøgninger og den personlige kontakt til bevilligende myndigheder og private fonde. Gennem projektforløbet er det endvidere vigtigt at følge op med den fortsatte gode kontakt samt styring af økonomi og opgaver.